Vážení zákazníci,
dovolte, abych Vám představil svou okrasnou školku. Okrasná školka se nachází u obce Chomýž cca 5 km od Bystřice pod Hostýnem. Zabývám se pěstováním okrasných listnatých stromů.

Produkce je zaměřená na alejové stromy v sílách 10/12 až 16/18. V omezeném množství pak nabízím špičáky. Můžete si vybrat z široké nabídky jak základních taxonů, tak kultivarů - roubovanců s převislými, úzkými nebo kulovitými korunami, různě barevnými listy, květy a plody. V nabídce naleznete stromy, které pokryjí Vaše požadavky na výsadbu zahrad, krajiny, městských parků či uličních stromořadí.

Mými zákazníky jsou převážně profesionálové z řad realizačních firem, zahradnických center, městských a obecních úřadů.

Jsem registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a jsem držitelem oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů. Školka je pravidelně kontrolována Státní rostlinolékařskou správou.

Velmi dobrá kvalita stromů za příznivé ceny Vás jistě příjemně překvapí. Se stávajícími i budoucími zákazníky se těším na další spolupráci.

Jan Smejkal

Graphics design & code  SOB